Mã Trường

Mã Trường
photo-224

Nhân Sự

ThS. Phạm Ngọc Quý

ThS. Phạm Ngọc Quý

Trợ lý khoa

 • Học Hàm - Học Vị: Thạc sĩ
 • Lĩnh Vực: Kinh tế
 • Đơn Vị: Khoa Quản trị Kinh doanh
 • Email: quy.phamngoc@stu.edu.vn

 • Kinh Nghiệm
  Giảng Dạy
  • Quản trị chiến lược
  • Kinh tế vi mô
  • Kinh tế vĩ mô
    
  Thực Tế
  • Đã làm quản lý ở các doanh nghiệp:Công ty Minh trí, Công ty BFC, Công ty SPT
    
 • Quá Trình Đào Tạo
  • Học đại học tại Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
  • Học cao học tại Trường Đại học Kinh tế - Luật
    

Giới Thiệu STU