Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Giảng viên nghiên cứu Khoa học

Thông báo sơ tuyển đề tài nghiên cứu khoa học năm 2010 của TP.HCM

Cập nhật 24/06/2009 - 02:00:53 AM (GMT+7)
Hiện tại, Sở KHCN TP.HCM đang tổ chức sơ tuyển đề tài NCKH  năm 2010, nội dung sơ tuyển xem file đính kèm. Các giảng viên, thầy cô giáo có nhu cầu tìm hiểu rõ hơn về mục tiêu, nội dung và qui trình đăng ký sơ tuyển đề tài năm 2010 xin vui lòng xem chi tiết tại Website: www.dost.hochiminhcity.gov.vn

Giới Thiệu STU