Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Giảng viên nghiên cứu Khoa học

STU tổ chức hội đồng xét duyệt đề tài NCKH cấp trường.

Cập nhật 13/05/2022 - 11:34:33 AM (GMT+7)

Ngày 12/05/2022, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã tổ chức họp Hội đồng xét duyệt đề tài nghiên cứu khoa học giảng viên cấp trường.

Các đề tài được xét duyệt:
1. Đề tài “Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự gia tăng tổng mức đầu tư các dự án xây dựng công trình giao thông đường bộ vốn ngân sách ở TP. HCM” do ThS. Trương Đình Thảo Anh - Giảng viên Khoa Kỹ thuật Công trình làm chủ nhiệm, cùng các thành viên: Võ Tây Sơn – Chuyên viên sở Giao thông vận tải TP. HCM, ThS. Tạ Thùy Trang – Giảng viên khoa Kỹ thuật Công trình.


2. “Tính toán cột chịu nén lệch tâm xiên bằng phương pháp “Đường viền tải trọng” theo mô hình biến dạng của TCVN 5574-2018” do ThS. Huỳnh Thanh Vũ - Giảng viên Khoa Kỹ thuật Công trình làm chủ nhiệm. 


THPT


Giới Thiệu STU