Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

Cập nhật 14/02/2011 - 04:57:46 PM (GMT+7)
Sáng nay, ngày 06-01-2011 Hội đồng Nghiệm thu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường chuyên ngành Công Nghệ Thực Phẩm do GS, TSKH. Lưu Duẩn - Chủ Tịch, PGS, TS. Nguyễn Xích Liên - Ủy viên, PGS, TS. Đồng Thị Thanh Thu - Ủy viên, ThS. Võ Xuân Thịnh - Ủy viên thư ký 

Đã tiến hành nghiệm thu 3 đề tài:

1. Biến tính tinh bột khoai mì bằng emzym dùng làm phụ gia thực phẩm do TS. Lê Quang Trí làm chủ nhiệm đề tài.

2. Biên soạn cẩm nang tiêu chuẩn chất lượng thực phẩm do KS. Hoàng Lân Huynh làm chủ nhiệm đề tài.

3. Đa dạng hóa sản phẩm thực dưỡng từ gạo lức: Sản phẩm hủ tiếu gạo lức do ThS. Trương Thị Mỹ Linh và ThS. Lưu Mai Hương làm chủ nhiệm đề tài.


Các thành viên trong Hội đồng Nghiệm thu


Các chủ nhiệm đề tài


ThS. Lưu Mai Hương - Chủ nhiệm đề tài đang bảo vệ trước hội đồng


Hội đồng Nghiệm thu đang phản biện với chủ nhiệm đề tài

THPT

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU