Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Đăng ký viết bài tham luận Diễn đàn thường niên Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp cấp tỉnh năm 2024.

Cập nhật 29/05/2024 - 12:13:41 AM (GMT+7)

Căn cứ thư mời số 95/TM-DNSG của Tạp chí doanh nhân Sài Gòn tổ chức Diễn đàn Thường niên về Năng lực cạnh tranh doanh nghiệp cấp tỉnh năm 2024 tổ chức ngày 27/06/2024 tại Khách sạn REX TP.HCM.

   Nhằm giúp cho bạn đọc và các cơ quan chức năng, doanh nghiệp địa phương có góc nhìn tổng quan kết quả cùng những kiến nghị giải pháp đồng bộ nâng cao năng lực cạnh tranh.
   Thông tin về việc đăng ký gửi tham luận cho Hội thảo như sau:
     -  Thời gian gửi bài: hết ngày 15/06/2024
     -  Bài tham luận gửi về Email: toasoan@doanhnhansaigon.vn  
   Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia. Các nội dung chi tiết khác vui lòng xem tại thư mời của Tạp chí doanh nhân Sài Gòn (đính kèm).
 


Giới Thiệu STU