Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Về việc gia hạn thời gian đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025

Cập nhật 12/06/2024 - 06:30:39 PM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 46/TB-SKHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng về việc gia hạn thời gian đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2025. 

    Nhà trường kính gởi đến các đơn vị thông báo gia hạn nộp hồ sơ đăng ký đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2025. Hồ sơ đăng ký gửi về Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học trước ngày 25/06/2024.
    Thông tin chi tiết Quý thầy cô và đơn vị vui lòng xem file đính kèm. 
 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU