Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Đăng ký viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hoá Giáo dục đại học lần thứ 7 (FIHE 7).

Cập nhật 23/05/2024 - 07:12:35 PM (GMT+7)

Căn cứ công văn số 351/ĐHNT – HTQT của Trường Đại học Ngoại Thương Hà Nội về việc mời viết bài và tham dự Diễn đàn Quốc tế hoá Giáo dục đại học lần thứ 7 (FIHE 7) với chủ đề: “International Branch Campuses: New Approach for Multinational Higher Education Institutions in Emerging Countries”.

Nhà trường kính gởi đến đơn vị thông báo về việc viết bài và tham dự Diễn đàn. Chủ đề của các bài viết có thể bao gồm nhưng không giới hạn những vấn đề sau:
    1.  Mô hình và Chiến lược để thành lập các chi nhánh quốc tế;
    2.  Hợp tác với các đối tác và tiếp cận các bên liên quan;
    3.  Điều chỉnh chương trình đào tạo phù hợp với bối cảnh trong nước;
    4.  Trao đổi sinh viên và hội nhập văn hóa;
    5.  Nghiên cứu và đổi mới;
    6.  Khung pháp lý và những cân nhắc về chính sách;
    7.  Những tác động về kinh tế và xã hội;
    8.  Giải quyết tình trạng chảy máu chất xám.
Diễn đàn sẽ được tổ chức: Thứ sáu, ngày 01/11/2024.
Địa điểm: Trường Đại học Ngoại Thương
                Số 91 Phố Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội.
Thông tin chi tiết Quý Thầy Cô vui lòng xem file đính kèm.
 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU