Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Đăng ký viết bài hội nghị khoa học Quốc tế “Multimedia Analysis and Pattern Recognition”, MAPR-7

Cập nhật 01/04/2024 - 07:01:31 PM (GMT+7)

Nhà trường nhận được thư mời của Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM về việc tổ chức hội nghị khoa học Quốc tế với chủ đề “Multimedia Analysis and Pattern Recognition”, MAPR-7 được tổ chức từ ngày 15 – 16/08/2024 tại Melia Danang Beach Rerort, Danang, Vietnam.

   Mục đích của Hội nghị nhằm chia sẻ kinh nghiệm và trao đổi nghiên cứu khoa học trong các lĩnh vực phân tích và nhận dạng dữ liệu đa phương tiện; tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế và tạo môi trường, điều kiện cho nghiên cứu viên, cán bộ giảng dạy có cơ hội tiếp xúc, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nghiên cứu với các nhà khoa học quốc tế, thông tin cụ thể về hội nghị như sau:
  1. Chủ đề hội nghị
    -  Nhận dạng và học máy;
    -  Phân tích nội dung đa phương tiện;
    -  Sinh trắc học và phân tích ảnh y khoa;
    -  Thị giác máy tính và Robot;
    -  Phân tích và nhận dạng văn bản;
    -  Các kỹ thuật tiên tiến ứng dụng của trí tuệ nhân tạo.
  2.  Thời gian nhận bài và gửi báo cáo
    -  Hạn nộp bài: Ngày 12/05/2024.
    -  Thông báo chấp nhận: Ngày 03/07/2024.
    -  Camera ready: Ngày 15/07/2024.
    -  Hạn chót đăng ký tác giả: Ngày 18/07/2024.
    -  Website nộp báo cáo: https://link.uit.edu.vn/HIede. 
   Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký tham gia. Các nội dung chi tiết khác vui lòng xem tại thư mời của Trường Đại học Công nghệ Thông tin – ĐHQG TP.HCM (đính kèm).

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU