Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Đăng ký viết bài Hội thảo khoa học quốc tế về Mật mã và An toàn thông tin

Cập nhật 16/04/2024 - 11:14:31 PM (GMT+7)

Nhà trường nhận được thư mời của Học viện Kỹ thuật mật mã về việc tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế về Mật mã và An toàn thông tin – The IEEE International Conference on Cryptography and Information and Security, VCRIS 2024, dự kiến tổ chức ngày 03, 04/12/2024 tại Học viện Kỹ thuật mật mã, Hà Nội.

Nhằm tạo diễn đàn để các chuyên gia, học giả, nhà nghiên cứu, đại diện khối doanh nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới cùng trao đổi, thảo luận những vấn đề nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng của Mật mã và An toàn thông tin trước những cơ hội và thách thức của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0.
Thông tin về việc đăng ký gửi bài hội thảo khoa học như sau:
     -  Hạn nộp toàn văn bài báo: 30/07/2024.
     -  Thông báo chấp nhận: 05/09/2024.
     -  Hạn đăng ký tham dự Hội thảo: 15/10/2024.
     -  Địa chỉ nhận bài và chi tiết các quy định, biểu mẫu viết bài truy cập tại: https://vcris.actvn.edu.vn/instruction-for-authors/ 
Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký. Các nội dung chi tiết khác vui lòng xem tại thư mời của Học viện Kỹ thuật mật mã (đính kèm).
 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU