Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022

Cập nhật 07/09/2022 - 05:29:49 PM (GMT+7)

Căn cứ thông báo số 43/TB-KHCN của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tây Ninh về việc tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2022, với các danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ như sau:

   1. Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh sử dụng trong nước uống tăng cường tiêu hoá, sức đề kháng và phun xịt chuồng trại, xử lý chất thải chăn nuôi heo tại tỉnh Tây Ninh.
   2. Bảo tồn và phát triển loài cây Tràm gió (Melaleuca cajuputi Powell) tại Vườn Quốc Gia Lò Gò – Xa Mát, Tây Ninh.
   3. Nghiên cứu thiết kế chế tạo mô hình vật lý trị liệu hỗ trợ cho khuỷu tay.
   4. Nghiên cứu xây dựng phần mềm quản lý chăn nuôi và dịch tễ thú y trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
        Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên, nhà nghiên cứu có quan tâm đăng ký. Thành phần hồ sơ đăng ký tham gia xem tại thông báo số 43/TB-KHCN của Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Tây Ninh (đính kèm). Thời gian đăng ký: gửi về Phòng Quản lý Khoa học & Sau Đại học trước ngày 03/10/2022.
 

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU