Mã Trường

Mã Trường
photo-202

Nghiên Cứu Khoa Học

Thông báo Đăng ký dự tuyển và xét tuyển đi làm nhiệm vụ quản lý lưu học sinh và hợp tác giáo dục tại Cộng hòa Liên bang Đức

Cập nhật 25/03/2024 - 06:50:08 PM (GMT+7)

Căn cứ công văn số 1224/BGDĐT-HTQT ngày 20/03/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký dự tuyển và xét tuyển đi làm nhiệm vụ quản lý lưu học sinh và hợp tác giáo dục tại Cộng hòa Liên bang Đức với các nội dung cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu: 01 vị trí
2. Hồ sơ và thời hạn đăng ký dự tuyển: 
-    Hồ sơ dự tuyển gửi bằng đường bưu điện đến Bộ Giáo dục và Đào tạo theo địa chỉ: Cục Hợp tác quốc tế – Bộ GDĐT, số 35 Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.
-    Thời gian nhận hồ sơ: trước ngày 25/04/2024.
Nhà trường trân trọng thông báo và đề nghị các đơn vị phổ biến đến các cán bộ, nhân viên, giảng viên. Các nội dung chi tiết khác vui lòng xem tại công văn số 1224/BGDĐT-HTQT ngày 20/03/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (đính kèm).
 


Giới Thiệu STU