Mã Trường

Mã Trường
photo-238

Sự Kiện

STU Talkshow chủ đề: Học ngành Công nghệ Thông tin - Ra trường làm gì
Công bố kết quả tuần 1 Cuộc thi ảnh & video
STU Talkshow chủ đề: Học ngành Quản trị Kinh doanh - Ra trường làm gì?
STU Talkshow chủ đề: Học ngành Công nghệ Thực phẩm - Ra trường làm gì
Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tổng kết
Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tuần 7
Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tuần 6
Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tuần 5
Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tuần 4
Phát động phong trào thi đua tại STU năm  2023
Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tuần 3
Livestream Công bố kết quả Cuộc thi ảnh ấn tượng tuổi học trò 2023 - Tuần 2