Mã Trường

Mã Trường
photo-238

Hoạt động sinh viên

Biểu mẫu về việc cung cấp Email cho sinh viên

Cập nhật 11/04/2020 - 01:00:00 AM (GMT+7)

Nhằm thực hiện tin học hóa trong toàn trường, nâng cao các tiện ích phục vụ sinh viên, tạo thuận lợi trong việc liên lạc giữa nhà trường và sinh viên, Hiệu trưởng trường ĐH Công nghệ Sài Gòn đã ký thông báo số 202/TB-DSG-QLKH, ngày 24/9/2019 Về việc cấp tài khoản Email cho toàn thể sinh viên trường.

Tài khoản Email được cấp cho tất cả các sinh viên toàn trường theo cấu trúc ab.k@student.stu.edu.vn (trong đó a là họ và chữ lót viết tắt, b là tên, k là khóa học). Tất cả các địa chỉ Email sẽ được tạo nhóm theo từng lớp để thuận lợi trong việc thông báo và liên lạc giữa các sinh viên trong lớp với nhau và với giảng viên, cố vấn học tập. Email của nhóm có cấu trúc là tên_lớp@student.stu.edu.vn, ví dụ: lớp DH19_TH01 thì địa chỉ Email của nhóm là dh19_th01@student.stu.edu.vn. Địa chỉ Email sinh viên và lớp sẽ được sử dụng trong việc gởi thông báo của nhà trường, khoa, phòng, ban... (khi cần).

Hình thức đăng ký:

  • Đăng ký theo lớp: Sinh viên đăng ký thông tin với lớp trưởng, lớp trưởng lập danh sách theo mẫu 1 và gởi danh sách (cả file và bản in) về cho phòng Quản lý Khoa học & Sau đại học (QLKH & SĐH) – Phòng A207 (file gởi theo địa chỉ Email: phong.qlkh@student.stu.edu.vn). Thời gian nhận đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 11/10/2019.
  • Đăng ký trực tiếp tại phòng QLKH & SĐH: Sau ngày 11/10/2019 sinh viên nào chưa đăng ký email với lớp thì có thể đăng ký trực tiếp tại phòng QLKH & SĐH. Sinh viên đăng ký Email điền đầy đủ thông tin theo mẫu số 2 + 01 bản photo thẻ sinh viên. (Mọi chi tiết vui lòng liên hệ Phòng Quản Lý Khoa Học & Sau Đại học, phòng A207, ĐT: 028.38505520-206, website: www.stu.edu.vn).

Mẫu 1 và Mẫu 2