STU tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm.
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trong năm học 2017 - 2018, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo tuyển 35 chỉ tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm. Khóa học được đào tạo theo hình thức chính quy trong thời gian 1,5 năm. Thời gian thi: Thứ bảy, ngày 30/9 và Chủ nhật, ngày 01/10/2017.. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học & Sau đại học; 180, Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh; Điện thoại: (08)38.505.520 - Fax: (08) 38.506.595 HOTLINE: (08) 3850 88 70

STU tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm.
Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo trong năm học 2017 - 2018, Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn thông báo tuyển 35 chỉ tiêu đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm. Khóa học được đào tạo theo hình thức chính quy trong thời gian 1,5 năm. Thời gian thi: Thứ bảy, ngày 30/9 và Chủ nhật, ngày 01/10/2017. Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học & Sau đại học; 180, Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, Tp. Hồ Chí Minh; Điện thoại: (08)38.505.520 - Fax: (08) 38.506.595 HOTLINE: (08) 3850 88 70

Thông báo SĐH

Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 2016 - 2018

Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ Thực phẩm khóa 2016 - 2018 (26/01/2019)  

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng thạc sĩ cho 19 học viên cao học chuyên ngành Công nghệ...Chi tiết

Tuyển sinh SĐH

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 ngành Công nghệ Thực phẩm

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2019 ngành Công nghệ Thực phẩm (15/03/2019)  

Căn cứ Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ Giáo dục &...Chi tiết

photo-160
photo-186

Chương trình Đào tạo

Quyết định ban hành chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh

Quyết định ban hành chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh (16/01/2019)  

Ngày 15/1/2019, Hiệu trường Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn đã ký Quyết định số 34/QĐ-DSG-SĐH Ban hành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị...Chi tiết

photo-148
photo-145
photo-112
photo-106

VIDEO CLIPS