Mã Trường

Mã Trường

Thư Viện

Thông báo

Cập nhật 20/12/2012 - 05:10:18 PM (GMT+7)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG CSDL PROQUEST

Thư viện STU vừa mua quyền truy cập cơ sở dữ liệu Proquest , mời quý Thầy Cô, CB- CNV và sinh viên trường có nhu cầu tra cứu vui lòng vào địa chỉ www.cestic.gov.vn --> vào mục Thư viện --> CSDL Proquest --> thực hiện  tra cứu.

Thông tin về tài khoản và mật khẩu :

-            Tài khoản : STU

-            Mật khẩu : STU

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ tại thư viện.