Mã Trường

Mã Trường
photo-225

Thư Viện

Dùng thử CSDL của NXB IOS Press

Cập nhật 04/12/2013 - 04:53:25 PM (GMT+7)
 
Thư viện kính mời quý Thầy/Cô và các bạn Sinh viên dùng thử Cơ sở dữ liệu của NXB IOS Press trong thời gian 01 tháng (hạn chót sử dụng 31/12/2013), cụ thể như sau :

Thông tin dùng thử Cơ sở dữ liệu IOS Press cho STU như sau:

URL eJournal                :  http://iospress.metapress.com

URL eBook                   :   www.ebooks.iospress.nl

End date                       :  31/12/2013

                                        Access via TP address: 118.69.248.202
Nếu có gì thắc mắc vui lòng liên hệ về Thư viện STU hoặc qua địa chỉ mail thao.nguyenthanh@stu.edu.vn.

Thư viện STU.


photo-234
photo-204
photo-203
photo-205
photo-206
photo-298
photo-291
Giới Thiệu STU