Mã Trường

Mã Trường
photo-233

Sự Kiện

Chương trình "Sinh viên nói gì về ngành - Ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ Điện tử"

Chương trình
  • Ngày 10/06/2022
  • Phòng Truyền hình trực tuyến, Trường đại học Công nghệ Sài Gòn
  • Chương trình sẽ đưa các bạn tìm hiểm về ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử tại STU

Giúp học sinh hiểu được các kiến thức và trang thiết bị sẽ học và ra trường làm gì thông qua sự trao đổi cùng các thầy giảng dạy và các bạn sinh viên đang học

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật