Mã Trường

Mã Trường
photo-233

Tuyển Sinh

Quyết định cấp học bổng cho khóa tuyển sinh năm 2023

Cập nhật 21/09/2023 - 12:33:40 AM (GMT+7)
  • Quyết định 242/QĐ-DSG-TĐKT ngày 19/09/2023 V/v khen thưởng sinh viên đạt Thủ khoa kỳ tuyển sinh năm 2023 vào Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn (xem chi tiết)
  • Quyết định 243/QĐ-DSG-TĐKT ngày 19/09/2023 V/v Cấp học bổng tài năng trị giá 100% học phí cho khóa tuyển sinh năm 2023 (xem chi tiết)
  • Quyết định 244/QĐ-DSG-TĐKT ngày 19/09/2023 V/v Cấp học bổng tài năng trị giá 50% học phí cho khóa tuyển sinh năm 2023 (xem chi tiết)
  • Quyết định 245/QĐ-DSG-TĐKT ngày 19/09/2023 V/v Cấp học bổng khuyến khích trị giá 20% học phí học kỳ 1 năm thứ nhất cho khóa tuyển sinh năm 2023 (xem chi tiết)

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật