Mã Trường

Mã Trường
photo-233

Lịch Thi

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2022 - 2023_Đại học, cao đẳng và liên thông đại học các khóa (Thời gian thi: từ ngày 29/05/2023 đến ngày 17/06/2023)

Cập nhật 15/05/2023 - 03:47:32 PM (GMT+7)

* Thông báo thay đổi lịch thi Môn Kế toán tài chính 2 & Môn Quản trị bán hàng_Khoa Quản trị kinh doanh (xem chi tiết)

* Thông báo thay đổi lịch thi Môn Trắc địa_Khoa Kỹ thật công trình (xem chi tiết)

1. Tra cứu lịch thi cá nhân để biết cụ thể lớp, nhóm dự thi (xem chi tiết)

2. Tra cứu lịch thi theo lớp (xem chi tiết)

3. Lịch thi theo khoa

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật