Mã Trường

Mã Trường
photo-233

Bản tin - Sự kiện

Thông báo kết quả chính thức bài thu hoạch Tuần SHCD - SV đầu khoá năm học 2022-2023

Cập nhật 12/12/2022 - 10:05:31 AM (GMT+7)

Thực hiện kế hoạch số số 82/KH-DSG-CTSV ngày 03/10/2022 về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên” (Tuần SHCD – SV) đầu khóa năm học 2022-2023;

Nhà trường thông báo kết quả chính thức Bài thu hoạch tuần sinh hoạt Công dân Sinh viên đầu khoá năm học 2022-2023 của sinh viên khoá 2022 như sau:

1. Sinh viên xem kết quả chính thức Bài thu hoạch Tuần SHCD – SV đầu khoá năm học 2022-2023 tại cổng thông tin sinh viên ctsv.stu.edu.vn hoặc tại thông tin bên dưới.

2. Kết quả chính thức đã cập nhật kết quả thi lần 2. Những sinh viên KHÔNG ĐẠT hoặc KHÔNG LÀM BÀI trong cả hai lần sẽ bị xử lý theo Nội quy Tuần sinh hoạt công dân sinh viên đầu khoá năm học 2022-2023.

Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ Phòng CTSV  - Phòng A406 để được giải đáp.

DANH SÁCH KẾT QUẢ CHÍNH THỨC BÀI THU HOẠCH TUẦN SHCD - SV ĐẦU KHOÁ NĂM HỌC 2022-2023.

Sinh viên xem kết quả chi tiết tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật