Mã Trường

Mã Trường
photo-233

Chương trình CTXH

Thông báo tổng hợp kết quả thực hiện chương trình công tác xã hội của sinh viên năm học 2021-2022

Cập nhật 27/10/2022 - 03:19:30 PM (GMT+7)

Căn cứ Quy định về Tổ chức thực hiện chương trình Công tác xã hội cho sinh viên hệ chính quy được ban hành theo quyết định số 202/QĐ-DSG-CTSV ngày 30/08/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công Nghệ Sài Gòn;

Nhà trường thông báo đến tất cả các sinh viên việc tổng hợp kết quả thực hiện chương trình Công tác xã hội (CTXH) của Sinh viên trong năm học 2021-2022 đối với sinh viên các khóa Đại học 2019, 2020, 2021 như sau:

  1. Các lớp tổng hợp hồ sơ theo mẫu chung gồm:
  • Báo cáo tổng kết việc thực hiện các ngày CTXH của từng sinh viên (mẫu 01-CTXH).
  • Giấy xác nhận nội dung và số ngày CTXH của cá nhân sinh viên; Các loại minh chứng kèm theo.
  • Báo cáo tổng kết việc thực hiện các ngày CTXH theo lớp nộp văn bản (mẫu 02 – CTXH).
  • Hạn nộp: Từ ngày 01/11/2022 đến 17h00 ngày 15/11/2022 tại Phòng Công tác Sinh viên (phòng A406).
  1. Tổng hợp và báo cáo các hoạt động diễn ra từ ngày 01/07/2022 đến ngày 31/08/2022.
  2. Sau đợt tổng hợp này, tất cả hồ sơ CTXH sinh viên đã tham gia hoạt động ở địa phương ngoài trường từ ngày 01/07/2022 đến ngày 31/08/2022, Nhà trường không tiếp nhận hồ sơ.

Đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa chỉ đạo Cố vấn học tập đôn đốc, nhắc nhở sinh viên các lớp thực hiện công tác này đúng theo quy định.

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật