Mã Trường

Mã Trường
photo-233

Thông báo

Thông báo thời gian thực hiện bài thu hoạch Tuần SHCD - SV giữa khoá, cuối khoá năm học 2022-2023

Cập nhật 08/09/2022 - 03:49:15 PM (GMT+7)

Thực hiện theo kế hoạch số 59/KH-DSG-CTSV ngày 11/08/0022 của nhà trường về việc tổ chức Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên (SHCD-SV) giữa khóa, cuối khóa năm học 2022-2023.

Phòng Công tác Sinh viên (CTSV) thông báo về việc thời gian thực hiện bài thu hoạch Tuần SHCD – SV giữa khóa, cuối khóa năm học 2022-2023 như sau:

Sinh viên đăng nhập vào công thông tin Công tác sinh viên ctsv.stu.edu.vn để xem tài liệu tham khảo và thực hiện bài thu hoạch theo lịch đã bố trí. Thời gian mở làm bài từ 07h00 đến 20h00 mỗi ngày.

Sinh viên không đăng nhập được vào cổng thông tin CTSV trong thời gian thực hiện bài thu hoạch, vui lòng liên hệ Phòng CTSV – A406 hoặc fanpage Phòng Công tác Sinh viên để được hỗ trợ.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật