Mã Trường

Mã Trường
photo-233

Miễn Giảm Học Phí

Thông báo v/v nhận hồ sơ đề nghị miễn, giảm học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022

Cập nhật 29/12/2021 - 09:04:08 AM (GMT+7)

      Căn cứ Thông báo số 338a/TB-DSG-CTSV về việc ban hành hướng dẫn hồ sơ xét giảm học phí tại STU; 
     Căn cứ tình hình thực tế tại trường, nhằm hỗ trợ sinh viên thuộc diện chính sách, khó khăn, vượt khó học tập tốt;
     Nhà trường thông báo đến sinh viên hệ chính quy toàn trường thủ tục hồ sơ xin miễn giảm học phí cho sinh viên học kỳ 1, năm học 2021 – 2022.

Hồ sơ xin giảm học phí bao gồm:
     Sinh viên xem hướng dẫn nộp hồ sơ trên trang web trường: 
http://stu.edu.vn/vi/382/18057/huong-dan-nop-ho-so-xet-giam-hoc-phi-tai-truong-dai-hoc-cong-nghe-sai-gon-stu.html
     Đơn đề nghị miễn giảm học phí, sinh viên tải mẫu tại đây.
     Sinh viên thuộc đối tượng nào nộp hồ sơ minh chứng có liên quan với đối tượng được miễn giảm. 
     Bảng điểm học tập (học kỳ 2 – năm học 2020 – 2021).
     Biên lai học phí học kỳ 1 năm học 2021 – 2022 (bản photo).
Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ:
     Thời hạn: Từ ngày  30/12/2021 đến hết ngày 20/01/2022. 
     Sinh viên nộp đơn và hồ sơ về Phòng Công tác Sinh viên đúng thời hạn quy định theo các phương thức:

     Nộp trực tiếp;
     Nộp qua đường bưu điện (gửi trước bản scan qua mail phòng CTSV: ctsv@stu.edu.vn);
    Trường hợp SV nộp hồ sơ qua đường Bưu Điện, SV gửi hồ sơ về địa chỉ Phòng Công tác Sinh viên - Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn địa chỉ: 180 Cao Lỗ, P4, Q8, Tp.HCM ghi rõ Hồ sơ miễn giảm học phí SV.
Lưu ý:
     Sinh viên nộp hồ sơ đúng thời hạn. Mọi sự trễ hạn nhà trường không giải quyết.

 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật