Mã Trường

Mã Trường
photo-233

Thông báo

Thời khóa biểu "Tuần sinh hoạt công dân đầu năm, cuối khóa" đối với sinh viên các khóa 2012, 2011, 2010

Cập nhật 23/08/2013 - 11:29:32 AM (GMT+7)

"Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên đầu năm, cuối khóa", đối với toàn thể sinh viên các khóa 2012, 2011, 2010.

Nội dung gồm 05 buổi sinh hoạt:

1) Sinh hoạt cùng Ban Chủ nhiệm khoa.

2) Sinh hoạt cùng Giáo viên chủ nhiệm / Cố vấn học tập.

3) Chuyên đề "văn hóa STU" - Chuyên đề kỹ năng - Giao lưu sinh viên tham gia "Hành trình Lý Sơn" do Trung Ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức.

4) Phổ biến 1 số chính sách của Nhà nước dành cho sinh viên và hướng dẫn thực hiện các quy định của Nhà trường đối với sinh viên - Kiểm tra đánh giá cuối đợt học.

5) Khám sức khỏe tổng quát 06 chuyên khoa và xét nghiệm 18 thông số công thức máu theo quy định của Bộ Y Tế - Kiểm tra đánh giá thể lực sinh viên theo quy đinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý:

1) Đây là chương trình bắt buộc học, sinh hoạt đối với mỗi sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Mỗi buổi vắng, sinh viên sẽ bị trừ 05 điểm rèn luyện của Học kỳ I, năm học 2013 - 2014.

2) Nội dung khám sức khỏe là yêu cầu bắt buộc, sinh viên được Nhà trường tổ chức khám ngay tại khuôn viên Trường. Sinh viên chuẩn bị số kinh phí 100.000 đồng / em để đóng cho Bệnh viện thực hiện khám sức khỏe và xét nghiệm máu (Mức phí hoàn toàn do Bệnh viện đưa ra và thu toàn bộ).

2) Sinh viên các lớp năm học 2013 - 2014 phân chuyên ngành sẽ thêm 01 buổi sinh hoạt cùng Giáo viên chủ nhiệm / Cố vấn học tyập mới  ( Toàn bộ Đại học và Cao đẳng khoa MTCN; Đại học D11 và Cao đẳng C12 khoa QTKD).

 

Thời khóa biểu chi tiết của từng lớp theo file đính kèm bên dưới:

TKB dau nam cuoi khoa 2013 khoa Cơ Khí

TKB dau nam cuoi khoa 2013 khoa Điện - Điện tử

TKB dau nam cuoi khoa 2013 khoa Công nghệ Thông tin

TKB dau nam cuoi khoa 2013 khoa Công nghệ Thực phẩm

TKB dau nam cuoi khoa 2013 khoa Quản trị Kinh doanh

TKB dau nam cuoi khoa 2013 khoa Kỹ thuật Công trình

TKB dau nam cuoi khoa 2013 khoa Mỹ thuật Công nghiệp


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật