Mã Trường

Mã Trường
photo-235

Thông Báo

Kết quả thi Tiếng Anh cuối khóa - Học kỳ 2 (2023 - 2024)_Khóa 04 - Đợt học 26/02/2024 - 07/04/2024_Thi lần 1: ngày thi 16/04/2024 & 17/04/2024

Cập nhật 02/05/2024 - 11:07:10 PM (GMT+7)

-    Kết quả thi Tiếng Anh cuối khóa - Học kỳ 2 (2023 - 2024)_Khóa 04 - Đợt 1_Thời gian học: 26/02/2024 - 07/04/2024_Thi lần 1: ngày thi 16/04/2024 & 17/04/2024 (xem tại đây)

-    Lịch thi lại Tiếng Anh cuối khóa  - Học kỳ 2 (2023 - 2024)_Khóa 04 - Đợt 1_Thời gian học: 26/02/2024 - 07/04/2024 (xem tại đây)


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật