Mã Trường

Mã Trường
photo-235

Thông Báo

Thông báo nhận kết quả đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 dành cho sinh viên đại học, liên thông đại học và cao đẳng các khóa

Cập nhật 14/10/2023 - 12:10:33 AM (GMT+7)

1. Thông báo nhận kết quả đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 (xem chi tiết)

2. Thông báo thực hiện bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 1 năm học 2023 - 2024 (xem chi tiết)


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật