Mã Trường

Mã Trường
photo-235

Thông Báo

Thông báo đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 dành cho sinh viên đại học, liên thông đại học và cao đẳng các khóa

Cập nhật 22/03/2022 - 11:15:10 PM (GMT+7)

1. Thông báo đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 dành cho sinh viên đại học, liên thông đại học và cao đẳng các khóa (xem chi tiết)

2. Danh sách môn học Bài thi tốt nghiệp cuối khóa đăng ký trong học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 (xem chi tiết)

3. Kết quả xét theo điều kiện và hình thức thực hiện bài thi tốt nghiệp cuối khóa

4. Quyết định mức thu học phí giai đoạn 2 (Bài thi tốt nghiệp) năm học 2021 - 2022 của đại học khóa 2018, cao đẳng và các khóa cũ (xem chi tiết)


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật