Mã Trường

Mã Trường
photo-235

Thông Báo

Thông báo xét công nhận tốt nghiệp và trao hồ sơ ra trường cho sinh viên đại học, liên thông đại học và cao đẳng các khóa

Cập nhật 09/12/2021 - 01:55:18 PM (GMT+7)

1. Thông báo xét công nhận tốt nghiệp và trao hồ sơ ra trường cho sinh viên đại học, liên thông đại học và cao đẳng các khóa (xem chi tiết)

2. Danh sách sinh viên được cấp hồ sơ tốt nghiệp:

3. Danh sách sinh viên chưa hoàn tất hồ sơ/học phí (xem chi tiết)
    Yêu cầu với các mục cần bổ sung:

  • Nợ học phí: sinh viên phải đóng trả tại phòng Kế hoạch tài chính
  • Bằng tốt nghiệp THPT: sinh viên nộp 01 bản sao có công chứng cho phòng Đào tạo
  • Bằng tốt nghiệp cao đẳng: sinh viên nộp 02 bản sao có công chứng cho phòng Đào tạo
  • Kiểm tra thông tin: sinh viên kiểm tra email mssv@student.stu.edu.vn để lấy Phiếu kiểm tra thông tin và thực hiện theo hướng dẫn trong email.
  • Hồ sơ chưa hoàn tất tại phòng Công tác sinh viên (ngày công tác xã hội, cam kết vay vốn,...): sinh viên liên hệ phòng Công tác sinh viên để được hướng dẫn
  • Sinh viên còn nợ tại khoa/phòng/ban: trang thiết bị, sách, dụng cụ thí nghiệm,... phải trả nợ cho nơi mượn, lấy giấy xác nhận và nộp cho phòng Đào tạo

Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật