Mã Trường

Mã Trường
photo-235

Lịch Thi

Lịch thi học kỳ 2 năm học 2019 - 2020_Đại học, cao đẳng và liên thông đại học các khóa (Cập nhật ngày 08/07/2020)

Cập nhật 03/07/2020 - 01:07:27 AM (GMT+7)

Thông báo điều chỉnh lịch thi Khoa Cơ khí - Môn Cơ ứng dụng 1 (xem chi tiết)

Thông báo điều chỉnh lịch thi hệ liên thông đại học - Lớp L19_QT01 (xem chi tiết)

Sinh viên tra cứu lịch thi theo lớp (tra cứu tại đây)

Lịch thi dành cho sinh viên Đại học hệ chính quy:

Lịch thi dành cho sinh viên Cao đẳng hệ chính quy:

Lịch thi dành cho sinh viên liên thông đại học học ghép cùng đại học và cao đẳng chính quy (xem chi tiết)

Các Nội Dung Liên Quan


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật