Mã Trường

Mã Trường
photo-235

Thông Báo

Sổ tay sinh viên đăng ký môn học học kỳ hè (2019 - 2020) và học kỳ 1 (2020 - 2021)

Cập nhật 17/06/2020 - 08:55:21 AM (GMT+7)

1) Thông báo chung về đăng ký môn học

 • Thông báo chung về đăng ký môn học (xem chi tiết)
 • Lưu ý sinh viên Đại học và Cao đẳng khóa 2018 đăng ký môn học trong học kỳ hè (2019 - 2020) (xem chi tiết)

2) Hướng dẫn đăng ký môn học và điều chỉnh đăng ký môn học trực tuyến

 • Quy trình đăng ký môn học học kỳ hè (2019 - 2020) và học kỳ 1 (2020 - 2021) (xem chi tiết)
 • Hướng dẫn sử dụng Cổng thông đào tạo và các bước đăng ký môn học (xem chi tiết)
  • Hướng dẫn các bước đăng ký môn học tổ chức trong HỌC KỲ HÈ (Xem Mục III.3  từ Bước 2 đến Bước 5)
  • Hướng dẫn các bước đăng ký môn học tổ chức trong HỌC KỲ 1 (Xem Mục III.3  từ Bước 1 đến Bước 5)
 • Đăng ký môn học tổ chức trong HỌC KỲ HÈ (2019 - 2020) và HỌC KỲ 1 (2020 - 2021) tại hai trang khác nhau:
  • Đăng ký môn học tổ chức trong HỌC KỲ HÈ (tại đây)
  • Đăng ký môn học tổ chức trong HỌC KỲ 1 (tại đây)

3) Lịch làm việc của Cố vấn học tập (xem chi tiết)

4) Danh sách môn học tổ chức đăng ký trong học kỳ hè năm học 2019 - 2020 (Danh sách cập nhật ngày 18/07/2020)

 • Danh sách môn học tổ chức dành cho sinh viên Đại học đăng ký (xem chi tiết)
 • Danh sách môn học tổ chức dành cho sinh viên Cao đẳng đăng ký (xem chi tiết)

5) Danh sách môn học tổ chức đăng ký trong học 1 năm học 2020 - 2021 (Danh sách cập nhật ngày 24/06/2020)

6) Quy định về công tác cố vấn học tập (xem chi tiết)
 


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật