Mã Trường

Mã Trường
photo-235

Thông Báo

Thông báo khai giảng năm học 2009 - 2010 cho các sinh viên khóa 2008, 2007 và 2006

Cập nhật 05/03/2010 - 06:21:54 PM (GMT+7)
(không có)

1) Học kỳ 1 năm học 2009 - 2010 sẽ bắt đầu từ Thứ Hai, ngày 07/09/2009 tại cơ sở 2 (180 Cao Lỗ, P4, Q8)

2) Trong tuần lễ đầu tiên của học kỳ, từ ngày 08/09/2009 đến ngày 15/09/2009 :

        + Tại phòng Đào tạo : Nhận đơn và giải quyết các vấn đề về học vụ.

        + Tại văn phòng khoa : Nhận đăng ký học lại các môn thí nghiệm, thực hành, bài tập lớn ...

3) Thời khóa biểu học kỳ 1 năm học 2009 - 2010

        + Đại học :

              - Học kỳ 1 năm học 2009 - 2010 khóa 2009.

              - Học kỳ 3 năm học 2009 - 2010 khóa 2008.

              - Học kỳ 5 năm học 2009 - 2010 khóa 2007.

              - Học kỳ 7 năm học 2009 - 2010 khóa 2006.

        + Cao đẳng :

              - Học kỳ 1 năm học 2009 - 2010 khóa 2009.

              - Học kỳ 1 năm học 2009 - 2010 khóa 2009 (lớp C09_MT01+MT02).

              - Học kỳ 3 năm học 2009 - 2010 khóa 2008.

              - Học kỳ 5 năm học 2009 - 2010 khóa 2007.

        + Trung cấp :

              - Học kỳ 1 năm học 2009 - 2010 khóa 2009.

              - Học kỳ 3 năm học 2009 - 2010 khóa 2008.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật