Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

V/v Học quân sự đối với sinh viên hệ Chính quy

Cập nhật 09/06/2009 - 10:49:06 AM (GMT+7)
(không có)

Lịch học quân sự đối với sinh viên hệ Đại học và Cao đẳng đã thay đổi, sinh viên bắt đầu học quân sự vào ngày 22 thang 06 năm 2009. Xem chi tiết tại bảng tin VPK Điện - điện tử.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật