Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo về thực tập tốt nghiệp và luận văn tốt nghiệp của sinh viên khóa 2020 và các khóa trước

Cập nhật 18/03/2024 - 09:38:44 PM (GMT+7)

Khoa Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên khóa 2020 và các khóa trước về thời gian thực tập tốt nghiệp và luận văn tốt nghiệp như sau:

   1. Kế hoạch thực tập tốt nghiệp và luận văn tốt nghiệp, sinh viên xem chi tiết tại đây.

   2. Lịch trình thực tập tốt nghiệp, sinh viên xem chi tiết tại đây.

Trân trọng.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật