Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Danh sách sinh viên thực hiện đồ án 1 và 2 trong học kỳ 2 năm học 2023-2024.

Cập nhật 12/03/2024 - 12:23:51 AM (GMT+7)

 

 

Khoa Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên các khóa 2021, khóa 2022 về việc triển khai đồ án môn học 1 và 2 như sau:

1.  Sinh viên liên hệ với giảng viên hướng dẫn theo danh sách đã phân công.

2.  Thời gian thực hiện đồ án từ ngày 11/03 - 31/05/2024.

3.  Trường hợp sinh viên đã đăng ký làm đồ án nhưng không có tên trong danh sách, vui lòng liên hệ văn phòng khoa.

      Danh sách sinh viên làm đồ án 1 ngành Điện - Điện tử, xem tại đây.

      Danh sách sinh viên làm đồ án 1 ngành Điện tử viễn thông, xem tại đây.

      Danh sách sinh viên làm đồ án 2 ngành Điện - Điện tử, xem tại đây.

      Danh sách sinh viên làm đồ án 2 ngành Điện tử viễn thông, xem tại đây.

Trân trọng!


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật