Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Lịch tiếp sinh viên của giảng viên và Cố vấn học tập - Học kỳ 2, năm học 2022-2023

Cập nhật 14/02/2023 - 05:26:42 PM (GMT+7)

         VPk thông báo đến SV các khóa Lịch tiếp SV của giảng viên và Cố vấn học tập. Sinh viên dowload Tại đây

Lưu ý: 

  - Lịch viên có thể gặp GV và CVHT hàng tuần theo lịch tiếp trên vào.

  - Các trường hợp không liên hệ được, SV vui lòng liên hệ trực tiếp VPK.

  - Lịch tiếp SV áp dụng từ ngày 13/ 02/ 2023 cho đến khi có thông báo mới.

VPK DDT, ngày 13/ 02/ 2023


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật