Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

TB Thời gian nộp và Báo cáo Đề cương LVTN_Đợt 2_năm 2022

Cập nhật 25/10/2022 - 03:17:33 PM (GMT+7)

        Khoa Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên thực hiện Luận văn tốt nghiệp  hệ Đại học khóa 2018, và SV các khoá trước V/v nộp đề cương luận văn tốt nghiệp và tham gia các hội đồng báo cáo đề cương như sau:

1/ Thời gian nộp đề cương LVTN: SV nộp cho Giáo viên hướng dẫn vào ngày 27/ 10/ 2022 ( thứ 5 )

Lưu ý:

  • Mỗi sinh viên nộp 01 quyển đề cương LVTN.
  • Quyển đề cương LVTN nộp khoa phải có chữ ký xác nhận của Giáo viên hướng dẫn.
  • Quy định về màu bìa quyển đề cương LVTN:

                        Ngành Điện – Điện tử : Bìa cứng màu hồng

                        Ngành Điện tữ Viễn thông : Bìa cứng màu vàng

2/ Thời gian báo cáo đề cương LVTN trước hội đồng: Sinh viên báo cáo đề cương LVTN trước hội đồng vào ngày 28/ 10/ 2022 (thứ sáu), bắt đầu từ 13h30.    

Lưu ý: 

- Sinh viên thể hiện những nội dung cần trình bày trên powepoint, sử dụng trên máy chiếu Projector.

            - Sinh viên phải tự chuẩn bị sẵn máy vi tính, ổ cấm điện… ( nếu cần sử dụng ).

  - Thứ tự sinh viên lên bảo vệ được tính theo số thứ tự của sinh viên trên danh sách hội đồng  bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp vào buổi chiều ngày 27/ 10/ 2022 (thứ năm) tại bảng thông báo khoa hoặc tại website: www.stu.edu.vn

     Đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện đúng theo quy định của khoa.

VPK DDT, ngày 25/ 10/ 2022


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật