Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

DS hội đồng bảo vệ LVTN_Đợt 1_năm 2022_Hệ Đại học, Cao đẳng

Cập nhật 08/08/2022 - 01:20:07 PM (GMT+7)

       VPK thông báo đến SV đang làm LVTN - Đại học 2018, Cao đẳng 2018 ( và SV các khóa trước ) Danh sách hội đồng báo cáo LVTN như sau:

1/ Danh sách SV Bảo vệ LVTN:

- Hệ Đại học:

      + Ngành Điện - Điện tử: Sinh viên download Tại đây.

      + Ngành Điện tử Viễn thông: Sinh viên download Tại đây.

- Hệ Cao đẳng: Sinh viên download Tại đây.

 2/ Danh sách Hội đồng bảo vệ LVTN:

      + Ngành Điện - Điện tử: Sinh viên download Tại đây.

      + Ngành Điện tử Viễn thông: Sinh viên download Tại đây.

 3/ Danh sách phòng Bảo vệ LVTN: Sinh viên download Tại đây.

Lưu ý:

- Sinh viên có mặt tại Phòng Bảo vệ LVTN vào lúc 7h30, ngày 09/ 8/ 2022 (thứ ba)

- Thứ tự SV lên bảo vệ: Hệ Cao đẳng và Hệ Đại học.

- SV không nộp LVTN sẽ không được bảo vệ trước hội đồng.

VPK DDT, ngày 08/ 08/ 2022


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật