Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

DS Giáo viên phản biện LVTN_Hệ Đại học_Đợt 1/ 2022

Cập nhật 02/08/2022 - 03:14:44 PM (GMT+7)

       VPK thông báo đến SV hệ Đại học khóa 2018, 2017 ngành Điện - điện tử và Điện tử Viễn thông danh sách Giáo viên phản biện LVTN.

- Danh sách Giáo viên Phản biện: Sinh viên download Tại đây.

- Lịch gặp GVPB LVTN: Sinh viên download Tại đây.
Lưu ý:

- Sinh viên bắt đầu gặp Giáo viên phản biện từ ngày 03/ 08/ 2022 đến ngày 05/ 08/ 2022 theo lịch gặp trên.

- Mọi thắc mắc đề nghị SV liên hệ VPK.

VPK DDT, ngày 02/ 08/ 2022


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật