Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Danh sách GVHD Thực tập tốt nghiệp khóa 2018_hệ Đại học

Cập nhật 28/03/2022 - 04:15:42 PM (GMT+7)

      Khoa Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên hệ Đại học Khóa 2018, ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn thông  Danh sách GVHD Thực tập tốt nghiệp  như sau:

  - Danh sách GVHD: Sinh viên download Tại đây.

  - Lịch trình TTTN: Sinh viên download Tại đây.

  - Thông tin liên hệ GVHD: Sinh viên download Tại đây.

Lưu ý:

- Thời gian SV gặp GVHD bắt đầu từ ngày 28/ 03/ 2022

- Thời gian SV bắt đầu thực tập bắt đầu từ ngày 04/ 04/ 2022 đến hết ngày 01/ 05/ 2022 ( 04 tuần ).

- SV liên hệ VPK để nhận Giấy giới thiệu gửi đơn vị thực tập vào 14h00, ngày 30/ 3/ 2022 ( thứ tư ).

VPK DDT, ngày 28 tháng 03 năm 2022


Giới Thiệu STU