Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

DS hội đồng bảo vệ LVTN_Đợt 2_năm 2021_Hệ Đại học, Cao đẳng

Cập nhật 20/01/2022 - 04:19:46 PM (GMT+7)

     VPK thông báo đến SV hệ Đại học và Cao đẳng các khóa, ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn thông Danh sách hội đồng báo cáo LVTN như sau:

1/ Danh sách SV Bảo vệ LVTN:

- Hệ Đại học:

      + Ngành Điện - Điện tử: Sinh viên download Tại đây.

      + Ngành Điện tử Viễn thông: Sinh viên download Tại đây.

- Hệ Cao đẳng: Sinh viên download Tại đây.

 2/ Danh sách Hội đồng bảo vệ LVTN:

      - Ngành Điện - Điện tử:

                + Hệ Đại học:Sinh viên download Tại đây.

                +  Hệ Cao đẳng:Sinh viên download Tại đây.

      - Ngành Điện tử Viễn thông: Sinh viên download Tại đây.

 3/ Danh sách phòng Bảo vệ LVTN: Sinh viên download Tại đây.

Lưu ý:

- Sinh viên có mặt tại Phòng Bảo vệ LVTN vào lúc 7h30, ngày 21/ 01/ 2022 (thứ sáu)

- SV không nộp LVTN sẽ không được bảo vệ trước hội đồng.

VPK DDT, ngày 20/ 01/ 2022


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật