Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo kết quả bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp ngày 20/10/2021

Cập nhật 24/10/2021 - 07:03:16 PM (GMT+7)

Khoa Điện - Điện tử thông báo đến các em sinh viên cao đẳng 2018 và đại học 2017 về kết quả bảo vệ đề cương luận văn tốt nghiệp ngày 20/10/2021.

   -   Sinh viên ngành Điện - Điện tử, hội đồng 1, xem kết quả tại đây.

   -   Sinh viên ngành Điện - Điện tử, hội đồng 2, xem kết quả tại đây.

   -   Sinh viên ngành Điện tử viễn thông, hội đồng 1, xem kết quả tại đây.

                                                                                                                                                               VPK Điện - Điện tử


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật