Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo về buổi gặp mặt cùng Ban chủ nhiệm khoa và cố vấn học tập trong "Tuần sinh hoạt công dân - sinh viên" năm học 2021-2022.

Cập nhật 04/09/2021 - 10:18:21 PM (GMT+7)

Văn phòng khoa thông báo đến sinh viên (SV) đại học các khóa 2018, 2019 và 2020 về việc tham gia buổi gặp mặt cùng Ban chủ nhiệm khoa và cố vấn học tập (CVHT) như sau:

1. Buổi gặp mặt cùng Ban chủ nhiệm khoa: bắt đầu lúc 14h Thứ Sáu ngày 10/09/2021.        

2.  Buổi gặp mặt cùng CVHT: bắt đầu lúc 15h Thứ Sáu ngày 10/09/2021.                 

3.  Hình thức buổi gặp mặt: trực tuyến.

4.  ID và password tài khoản Zoom: Sinh viên download tại đây.

Đề nghị các em sinh viên tham dự đầy đủ.

Trân trọng cám ơn các em.

                                                                                                                                                   Ngày 04/09/2021

                                                                                                                                                                 VPK Điện - Điện tử


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật