Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Danh sách hội đồng báo cáo luận văn tốt nghiệp đợt 1 - 2021.

Cập nhật 30/08/2021 - 08:49:55 PM (GMT+7)

Văn phòng khoa (VPK) thông báo đến sinh viên (SV) hệ liên thông đại học 2019, đại học 2017, cao đẳng 2018 và các khóa trước, ngành Điện - Điện tử và Điện tử - Viễn thông Danh sách hội đồng báo cáo luận văn tốt nghiệp (LVTN) như sau:

1.  Danh sách SV Bảo vệ LVTN.

         +  Ngành Điện - Điện tử: Sinh viên download tại đây.

         +  Ngành Điện tử Viễn thông: Sinh viên download tại đây.

2.  Danh sách Hội đồng bảo vệ LVTN.

         +  Ngành Điện - Điện tử: Sinh viên download tại đây.

         +  Ngành Điện tử Viễn thông: Sinh viên download tại đây.

3.  ID và passcode tài khoản zoom: Sinh viên download tại đây.

4.  Thời gian bảo vệ LVTN: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 01/09/2021.

    Trong trường hợp không thể tổ chức buổi bảo vệ luận văn theo đúng kế hoạch (đây chỉ là trường hợp dự phòng), sinh viên sẽ bảo vệ  LVTN bắt đầu vào lúc 17h30 ngày 01/09/2021. Khi có sự thay đổi về thời gian bảo vệ luận văn, khoa sẽ có thông báo đến sinh viên.

     ID và passcode của hội đồng trong trường hợp dự phòng vẫn không thay đổi.

     Lưu ý: Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn bảo vệ online tại (4) của mục 3.9/trang 11. Sinh viên download tại đây.

                                                                                                                                                                                        Ngày 30/08/2021

                                                                                                                                                                                      VPK Điện - Điện tử


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật