Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo v/v Thay đổi thời gian nộp và bảo vệ luận văn tốt nghiệp đợt 1/2021

Cập nhật 08/07/2021 - 04:59:14 PM (GMT+7)

Khoa Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên đang thực hiện luận văn tốt nghiệp (LVTN) hệ liên thông đại học khóa 2019, đại học khóa 2017, cao đẳng khóa 2018 và các khóa trước về việc Thay đổi thời gian nộp và bảo vệ LVTN như sau:

       

STT

NỘI DUNG THAY ĐỔI

LỊCH CŨ (DỰ KIẾN)

LỊCH MỚI (DỰ KIẾN)

1

Sinh viên nộp báo cáo LVTN (bìa cứng).

09/08/2021

23/08/2021

2

Sinh viên bảo vệ LVTN.

16/08 – 21/08/2021

30/08/2021

3

Sinh viên nộp lại LVTN (bìa mạ vàng).

16/08 – 21/08/2021

06/09/2021

 

VPK Điện – Điện tử, ngày 08/07/2021

 


Giới Thiệu STU