Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

V/v Thay đổi Hình thức Báo cáo đề cương LVTN

Cập nhật 17/05/2021 - 03:37:47 PM (GMT+7)

       Khoa Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên thực hiện Luận văn tốt nghiệp hệ Đại học khóa 2017, Cao đẳng khóa 2018, Liên thông ĐH khóa 2019 và SV các khoá trước V/v Thay đổi hình thức báo cáo đề cương LVTN như sau:

       SV báo cáo đề cương LVTN bằng hình thức trực tiếp tại các phòng học vào lúc 13h30, ngày 21/ 05/ 2021 
(thứ sáu)
. VPK sẽ thông báo đến SV danh sách hội đồng và phòng báo cáo vào ngày 19/ 05/ 2021 (thứ tư).

VPK Điện – Điện tử, ngày 17/ 05/ 2021


Giới Thiệu STU