Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Danh sách Giáo viên hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp_Hệ Đại học, Cao đẳng và Liên thông Đại học_Đợt 1/2021

Cập nhật 12/04/2021 - 12:25:04 PM (GMT+7)

      VPK Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên hệ Đại học khóa 2017, Cao đẳng khóa 2018, Liên thông Đại học khóa 2019 và sinh viên các khóa trước đăng ký làm lại Luận văn tốt nghiệp ngành Điện - Điện tử và Điện tử - Viễn thông Danh sách Giáo viên hướng dẫn Luận văn tốt nghiệp và các Thông báo có liên quan đến quá trình thực hiện Luận văn tốt nghiệp như sau:

1/ Danh sách Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên xem tại đây

2/ Lịch gặp Giáo viên hướng dẫn: Sinh viên xem tại đây

3/ Lịch trình thực hiện Luận văn tốt nghiệp: Sinh viên xem tại đây

4/ Một số quy định trong quá trình thực hiện Luận văn tốt nghiệp: Sinh viên xem tại đây

5/ Một số biểu mẫu:

5.1/ Biểu mẫu đề cương Luận văn tốt nghiệp:

- Mẫu đề cương Luận văn tốt nghiệp: Sinh viên download tại đây

- Mẫu bìa đề cương Luận văn tốt nghiệp: Sinh viên download tại đây

- Mẫu Nhiệm vụ Bài thi Tốt nghiệp: Sinh viên download tại đây

5.2/ Biểu mẫu cuốn Luận văn tốt nghiệp (áp dụng cho cuốn Luận văn tốt nghiệp bìa cứng và bìa mạ vàng):

- Quy định về Hình thức trình bày Luận văn tốt nghiệp: Sinh viên xem tại đây

- Mẫu bìa Luận văn tốt nghiệp: Sinh viên download tại đây

LƯU Ý:

- Sinh viên bắt đầu liên hệ Giáo viên hướng dẫn từ ngày 12/04/2021 theo lịch gặp trên.

- SV không đăng ký thực hiện Bài thi tốt nghiệp sẽ không có tên trong Danh sách, đề nghị SV liên hệ Phòng Đào tạo để đăng ký bổ sung gấp.

- Sinh viên nộp đề cương Luận văn tốt nghiệp và tham gia Hội đồng báo cáo đề cương theo thời gian quy định.

VPK DDT, ngày 12/ 4/ 2021


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật