Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Lịch tiếp sinh viên của Giảng viên và Cố vấn học tập

Cập nhật 15/03/2021 - 08:19:12 AM (GMT+7)

       VPK thông báo đến sinh viên Lịch tiếp sinh viên của Giảng viên và Cố vấn học tập. Sinh viên theo dõi tại đây.

- Sinh viên gặp các GV và Cố vấn học tập theo lịch tiếp trên.

- Lịch tiếp SV áp dụng từ ngày 15/ 03/ 2021 đến hết học kỳ 2 năm học 2020-2021.

VPK DDT, ngày 15/ 03/ 2021


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật