Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Danh sách GVHD Đồ án môn học 1 - Hệ ĐH khóa 2017, CĐ khóa 2018 và các khóa trước

Cập nhật 27/04/2020 - 05:00:00 PM (GMT+7)

      VPK thông báo đến sinh viên hệ Đại học khóa 2017, Cao đẳng khóa 2018 và các khóa trước, ngành Điện - Điện tử và Điện tử Viễn thông Danh sách Giáo viên hướng dẫn Đồ án môn học 1 như sau:

- Danh sách GVHD: Sinh viên Download Tại đây

- Lịch gặp GVHD : Sinh viên Download Tại đây

Lưu ý:

- Thời gian bắt đầu: Từ ngày 29/ 04/ 2020

- Thời gian kết thúc: Ngày 10/ 08/ 2020

- Trong tình hình SV không đến trường do dịch Covid-19, SV liên hệ với GVHD bằng email, các công cụ trực tuyến hoặc điện thoại... . Cho đến khi có quyết định SV đến trường, GVHD sẽ thông báo lịch tiếp SV cụ thể. 

VPK Điện - Điện tử, ngày 29/ 04/ 2020


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật