Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Thông báo về việc Đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa học kỳ 2 năm học 2019 – 2020

Cập nhật 20/04/2020 - 02:36:45 AM (GMT+7)

VPK Điện - Điện tử thông báo đến sinh viên hệ Đại học khóa 2016, Liên thông Đại học khóa 2018 và sinh viên các khóa trước còn nợ Bài thi tốt nghiệp cuối khóa Thông báo V/v Đăng ký làm bài thi tốt nghiệp cuối khóa học kỳ 2 năm học 2019 - 2020. Sinh viên xem tại đây.


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật