Mã Trường

Mã Trường

Thông báo

Kết quả đánh giá của Hội đồng báo cáo đề cương LVTN

Cập nhật 28/10/2019 - 05:00:00 PM (GMT+7)

     VPK thông báo đến SV đang làm LVTN - Đại học và Liên thông ĐH Kết quả đánh giá của Hội đồng báo cáo đề cương LVTN được tổ chức vào ngày 25/ 10/ 2019 như sau: Sinh viên download Tại đây

Lưu ý: SV nộp đề cương đã chỉnh sửa theo ý kiến của hội đồng về VPK. Hạn chót ngày 31/ 10/ 2019 ( thứ năm ). 

VPK DDT, ngày 29/ 10/ 2019


Giới Thiệu STU
Tin Nổi Bật